FNP overlegt met ondernemers recreatie en toerisme

Westergeest Op activiteitenboerderij ‘Hammerslag’ in Westergeest hield de FNP vrijdagavond een overleg met ondernemers uit de sectoren recreatie en toerisme met bedrijven uit de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.

Doel van de FNP was om van ondernemers zelf te vernemen wat er speelt en welke wensen er zijn om het ondernemersklimaat te verbeteren. Er kwamen verschillende zaken naar voren. Zo werd ingebracht dat er voor de recreatie-bedrijven in Kollumerzwaag geen verwijsborden zijn geregeld, in tegenstelling tot de rest van Kollumerland. Bert Koonstra, lijsttrekker FNP van Noardeast-Fryslân reageerde ‘dat dit yn de nije gemeente Noardeast-Fryslân sa gau mooglik goed regele wurde moat’.

Tijdens het gesprek werd ook duidelijk dat er al veel verbindingen binnen de sector zijn gelegd, maar dat dit nog beter kan. En dat het voor de ondernemers ook van belang is dat er goede voorzieningen zijn. Als voorbeeld werd genoemd dat zwembad ‘De sawn stjerren’ in Hallum arrangementen aanbiedt voor gasten bij Bed&Breakfast (B&B) adressen.

Serieus

Er werd door een vertegenwoordiger van het ‘Gastengilde’ wel gewaarschuwd voor te grote recreatieparken en de toeristenbelasting zou in overleg met de ondernemers moeten worden besproken. De Hoop van het Gastengilde had een aantal voorbeelden hoe het anders én beter kan. Koonstra van de FNP: ‘wy fine dat de ûndernimmers dêryn serieus nommen wurde moatte’. Na de landbouw is de toeristensector volgens Pytsje de Graaf (wethouder FNP in Dongeradeel) de grootste sector in de regio geworden.

De Graaf: ‘Wy hawwe in prachtich gebiet mei in soad kwaliteiten. Dat biedt in soad kânsen foar de toeriste-sektor mar ek foar wurkgelegenheid yn de regio’.