Avond over carbidschieten

kollum - De informatieavond afgelopen woensdag in het gemeentehuis in Kollum over de wijziging van de regels omtrent carbidschieten is druk bezocht.

Anders dan in voorgaande jaren is dat nu vooraf toestemming moet worden gevraagd om carbid af te schieten. De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijgt de aanvrager een aanwijsbesluit.

De vier gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland, zijn op alle terreinen bezig het beleid zoveel mogelijk gelijk te krijgen.

Voor carbidschieters in Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadeel gold al dat ze toestemming bij de burgemeester moesten vragen.