Brug Schuilenburg open tijdens onderhoud

jistrum - Rijkswaterstaat voert vanaf maandag tot en met donderdag 1 november onderhoudswerkzaamheden uit aan brug Schuilenburg.

Om die werkzaamheden uit te kunnen voeren, kan de burg niet bediend worden en blijft deze open staan. De brug is tijdens de werkzaamheden gestremd voor al het wegverkeer. Gele borden geven de omleidingsroute aan.

Er is een omleidingsroute voor het gemotoriseerd wegverkeer en een voor het fietsverkeer. Al het verkeer wordt omgeleid via brug Kootstertille.