Het college van B & W Dantumadiel zoekt inwoners op tijdens ontbijt

BROEKSTERWALD - “Sko ris oan” (schuif ‘ns aan)! Onder deze titel vinden deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van B en W van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Ontmoetingen in de dorpen, op locatie, bij de mensen thuis, op het gemeentehuis, en zelfs ontmoetingen aan de ontbijttafel.

Dantumadiel heeft er voor gekozen om een zelfstandige gemeente te blijven. Een gemeente die van en voor haar inwoners is. Een gemeente die het belang van de inwoners voorop stelt en ruimte biedt aan mensen, bedrijven en organisaties die maatschappelijk initiatief tonen. Ontmoetingen staan daarbij centraal, om zo de lokale kennis en kracht nog beter te kunnen benutten.

De allereerste ontmoeting vanuit “Sko ris oan” is “Brochje mei B en W” (ontbijt met B en W). Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk ontbijt. Iedereen is van harte welkom en het gesprek mag overal over gaan! Meld jij je ook aan voor het ontbijt in jouw dorp? Het eerste ontbijt vindt plaats in Broeksterwâld op 6 november.

Locatie : De Pipegael

Tijdstip: tussen 8.00 en 9.00

Aanmelden kan t/m 1 november via brochje@dantumadiel.frl