Kort geding: Omrop Fryslân wil ontslag hoofdredacteur Bakker

LEEUWARDEN - Woensdag troffen Omrop Fryslân en de in september ontslagen hoofdredacteur Klaas Geert Bakker elkaar in de Leeuwarder rechtbank, in een kort geding, beide met een eigen vordering. De Omrop wil dat voorzieningenrechter Lysbeth Zwart-Sneek de arbeidsovereenkomst met Bakker ontbindt. Bakker op zijn beurt wil dat de rechter bepaalt dat hij weer aan het werk kan, op straffe van een dwangsom.

De zaak is een uitvloeisel van de al jaren sluimerende problematische bedrijfscultuur bij Omrop Fryslân. Het personeel zou onderling verdeeld zijn en medewerkers zouden lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. In december vorig jaar escaleerde die kwestie, nadat eerst zangeres Anneke Douma zich beklaagde over de keuze voor een nieuwe programmering en later een aantal Omrop-presentatoren zich bij Douma aansloten.

Volgens Omrop-advocaat Peter Yspeert heerste er een soort van angstcultuur binnen de Omrop. De meerderheid van de medewerkers zou bang zijn geweest om tegen Bakker in te gaan. Van samenwerking met interim-directeur Nina Hiddema zou niet of nauwelijks sprake zijn. Terwijl Hiddema de dialoog zoekt, zou Bakker gewoon doen wat hij zelf wilde. Het weekend van de Reuzen van Royal de Luxe was het keerpunt en meteen ook, wat Hiddema betrof, de druppel die de emmer deed overlopen. De producer van Royal de Luxe had voorafgaand aan het weekend aangegeven dat de Omrop geen live-uitzending mocht verzorgen van het spektakel. Er mocht niet meer dan 20 minuten live uitgezonden worden. Het Franse straattheatergezelschap dreigde zelfs niet te zullen optreden als de Omrop de tocht van de Reuzen live zou verslaan.

De Omrop verzorgde op de vrijdag toch een live-uitzending, die overigens vanwege de matige kwaliteit nogal wat kritiek kreeg. Het laten doorgaan van de uitzending had volgens de advocaat voor Omrop Fryslân desastreuze gevolgen kunnen hebben: als de reuzen waren vertrokken, had de Omrop een enorme schadeclaim voor de kiezen kunnen krijgen. Bakker had de uitzending niet tegengehouden.

Hij had het bericht over de voorwaarde van Royal de Luxe op zijn telefoon binnengekregen. De zinsnede waarin het gezelschap eiste dat er geen live-uitzending verzorgd mocht worden, zou hij over het hoofd hebben gezien. Een paar weken later kreeg hij zijn ontslag. Bakker: 'Dat gesprek kwam als een donderslag bij heldere hemel'. Hij had er volgens zijn zeggen 'alle vertrouwen' in dat het goed zou komen tussen hem en Hiddema. 'We zaten nog midden in het proces van aan elkaar wennen'. Over de onrust binnen de gelederen van de Omrop zei hij dat die er al jaren was. 'Maar je moet het ook niet overdrijven. Er gaan heel veel dingen goed'.

Rechter Sneek-Zwart doet op woensdag 7 november uitspraak.