Boek over tuingeschiedenis Veenkloosterbos

veenklooster - Commissaris des Konings drs. A.A.M. Brok heeft zaterdagmiddag het eerste exemplaar van “Fogelsangh State, tuinhistorisch onderzoek”, in ontvangst genomen.

Het exemplaar werd overhandigd door Pieter Visser oud burgemeester van de gemeente Kollumerland c.a. Dit onderzoek is initiatief van de Stichting Fogelsangh State en aan de financiering van dit project hebben verscheidene Friese Stichtingen en fondsen deelgenomen. Het onderzoek is verricht door Els van der Laan en Willemieke Ottens tevens de auteurs van het boek. Voorafgaand aan de presentatie werd er een herinneringsboom geplant een Fladderiep (Ulmus laevis), door de Heer Brok en het bestuur van Stichting Fogelsangh State.

Het tuinhistorisch onderzoek betreft het Veenkloosterbos. Dit uitgestrekte, 40 ha grote, Veenkloosterbos achter het statige Fogelsanghstate is een van de bijzondere groene parels die Friesland Rijk is. In een lange geschiedenis vanaf de zeventiende eeuw hebben opeenvolgende eigenaren, vaak samen met tuinarchitecten, gewerkt aan de verschijningsvorm van het parkbos. Het formele park met een uitgestrekt stelsel van lanen is vanaf de vroege negentiende eeuw omgevormd tot een romantisch landschapspark met slingerende paden en waterpartijen omzoomd door glooiende oeverwallen. Zowel Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) als Lambertus Vlaskamp (1807-1854) en zijn zoon Gerrit Vlaskamp (1834-1906) zijn bij de aanleg betrokken geweest, evenals tuinarchitect Zocher uit Haarlem en kweker Bosgra uit Burgum. Het is het verhaal van het rijke verleden, waarbij ruim aandacht is besteed aan de ruimtelijke architectonische kenmerken van het park en aan de bijzondere collectie van tuinsieraden, zoals de karakteristieke driepuntsbrug, de ijskelder, de hermitage en de theekoepel op de 30 meter hoge Modderberg bij het Hertenkamp.