Raad Dantumadiel steunt Statiegeld-Alliantie unaniem

DAMWALD - Op initiatief van Sociaal Links en ondertekend door alle partijen werd een motie met een oproep aan de gemeente Dantumadiel zich aan te sluiten bij het landelijk initiatief om te komen tot statiegeld op PET en blikjes, door de raad van deze gemeente dinsdag unaniem aangenomen.

De gemeente Dantumadiel zal als 349ste gemeente in Nederland de statiegeldalliantie dan ook steunen.

In de motie zegt Sociaal Links: “Zwerfafval is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het milieu, mensen en dieren. Niet alleen in onze gemeente maar wereldwijd. Ervaring in andere landen leert dat statiegeld een groot effect heeft op het voorkomen van zwerfafval. We sluiten ons daarom van harte aan.”

Meer info op https://statiegeldalliantie.org/