Rabobanken gaan fuseren

DAMWALD - Rabobank Drachten Friesland Oost en Rabobank Noordoost Friesland hebben de intentie per 1 maart 2019 samen verder te gaan als één Rabobank. Op dinsdag 11 september hebben de directies en de Raden van Commissarissen met instemming van de ledenraden, de intentieverklaring tot samenvoeging getekend. Het doel is de vorming van één krachtige Rabobank in de regio. Uiteindelijk vindt de definitieve besluitvorming plaats door de beide ledenraden in januari 2019.

Eén krachtige Rabobank

Beide banken willen samen verder, zodat zij de kwaliteit van hun financiële dienstverlening kunnen versterken. Door samen te gaan ontstaat één krachtige Rabobank die in staat is om kennis, kunde en kwaliteit te bundelen in de regio. Met elkaar kunnen zij actief inspelen op de versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijft de bank sterk betrokken bij het economische, sociale en culturele leven in de regio. De maatschappelijke betrokkenheid van de bank blijft onveranderd.

“Samenvoeging is een logische keuze”

“De twee banken liggen geografisch in elkaars verlengde en zijn beide gericht op de regio Noordoost Friesland. Op een aantal terreinen wordt al langere tijd samengewerkt en het besluit om samen verder te gaan is derhalve een logische keuze”, aldus Durk Mous, directievoorzitter van Rabobank Drachten Friesland Oost. “Internet- en mobielbankieren hebben een enorme vlucht genomen en steeds meer klanten doen hun bankzaken online. Dat betekent dat de bank moet aanpassen en blijven ontwikkelen. De samenvoeging van beide banken biedt slagkracht voor de toekomst en zorgt ervoor dat de bank zich blijvend actief kan inzetten in de regio. Persoonlijk, betrokken en vanuit onze coöperatieve gedachte.”

Lokaal actief

Baukje de Vries, directeur Bedrijven bij Rabobank Noordoost Friesland; “De samenvoeging geeft een extra impuls aan de lokale activiteiten van de banken. De marktteams blijven lokaal actief en blijven inspelen op de behoeften van klanten en leden. Dat gebeurt vanuit wederkerigheid: kunnen we iets voor elkaar betekenen? Van sponsoring tot het helpen van ondernemers om te innoveren en duurzaam te groeien. De samengevoegde bank streeft naar een maatschappelijke rol van betekenis in Noordoost Friesland. Want een vitale, leefbare en economisch groeiende regio is in het belang van iedereen.”