Provincie zoekt online wildspotters

REGIO - Om te onderzoeken welke dieren gebruikmaken van de faunapassages in Fryslân, heeft de provincie bij vijftien faunapassages camera’s geplaatst. Wanneer een dier gebruik maakt van de passage, wordt dit op beeld vastgelegd. De provincie kan wel wat hulp gebruiken, om te bepalen welke dieren er gefilmd zijn. Daarom roept provincie Fryslân liefhebbers op om te wildspotten.

Natuurliefhebbers kunnen vanaf vandaag gemakkelijk wildspotten in Fryslân en ze hoeven er de deur niet eens voor uit. Op wildspotter.nl kun je beelden bekijken van vijftien faunapassages in Fryslân. Dat zijn duikers en tunnels, die speciaal voor dieren aangelegd zijn. Als je op de beelden een dier ziet, geef je aan welk dier het is. Een hert, ree, das, haas of muis; naar verwachting maken al deze dieren gebruik van de faunapassages. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Wy helje in soad ynformaasje út de risseltaten fan it wyldspotten. Bygelyks hokker bisten gebrûk meitsje fan de faunapassaazjes, en hoe faak. Sa witte wy ek of de faunapassaazjes wurkje of dat hja oanpast wurde moatte.” Volgend voorjaar worden bij nog vijftien faunapassages camera’s geplaatst.

Faunapassages vormen routes onder wegen door of over wegen heen, om te voorkomen dat dieren de weg oversteken. Ze zijn aangelegd om wildaanrijdingen te voorkomen en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Daarnaast faciliteert het de genetische uitwisseling tussen dierpopulaties. Het is daarom belangrijk dat de faunapassages goed gebruikt worden. Er zijn in Fryslân verschillende typen faunapassages, afhankelijk van de dieren die in het gebied aanwezig zijn.

Wildspotter.nl

Online wildspotten kon al voor de provincies Noord-Holland en Overijssel. Vanaf vandaag kan ook het wild dat gebruik maakt van de Friese faunapassages online gespot worden.