Recordjaar Zonnepont: nieuwe mijlpaal in 2018

SUWâLD - Twintigduizend wandelaars en fietsers hebben dit zomerseizoen per zonnepont de oversteek over het Prinses Margrietkanaal gemaakt vanuit Garyp naar Suwâld of andersom. Even na elf uur zondagochtend werd Simmie Hofstede-Zuidema (50) uit Sumar verwelkomd als de meest bijzondere passagier.

Het onthaal door bestuur en vrijwilligers van de Stichting Zonnepont Schalkediep verbaasde haar. “Je bent echt de twintigduizendste. Dat is voor ons heel bijzonder, want dit aantal hebben we nog nooit bereikt”, aldus voorzitter Okko Bosker. De pont is medio jaren negentig in de vaart als eerste ter wereld die autonoom op zonne-energie wordt voortgedreven. Het aantal passagiers op jaarbasis schommelde aldoor tussen de twaalf- en zestienduizend. Ter gelegenheid van de mijlpaal overhandigde Bosker een gratis seizoenkaart en een tas met lekkernijen aan de Sumar.

Pauze

Simmie Hofstede-Zuidema kwam lopend vanuit Sumar. “Ik tocht hjir even in kopke tee te heljen en dan werom te gean. Dan haw ik der in goeie tolve kilometer op sitten”, aldus de wandelaar. Ze maakt met man, zoon of dochter vaker gebruik van de oversteekroute. “De iene kear rinnend, in oare kear fytsend. It is in prachtige rûte”. Voordeel van de pontroute is dat ze halverwege bij de kiosk aan de Suwȃldster kant van het kanaal even een plaspauze kan inplannen, een kopje thee kan afhalen en van de omgeving kan genieten. Zowel op de pont als bij de kiosk betreft het vrijwilligerswerk. De tientallen kapiteins en gastvrouwen zijn afkomstig uit zowel Suwâld en Garyp als bijvoorbeeld Burgum, Tytsjerk, Kollum en Leeuwarden. Naast de passagiers komen er de laatste jaren veel bezoekers op de pontkiosk af om het vlakbij nestelende paartje zeearenden, met inmiddels twee uitgevlogen jongen, te observeren.