Ontruiming CBS de Stapstien

kollumerzwaagWoensdagochtend om negen uur ging op CBS de Stapstien in Kollumerzwaag het brandalarm af. Alle kinderen en het personeel moesten de school uit.

Deze ontruiming is naast een zinvolle oefening voor alle kinderen en leerkrachten ook bedoeld als alarmsignaal voor goed onderwijs en de waardering voor schoolleiders in Nederland.

Er dreigt een groot tekort aan goed gekwalificeerde leerkrachten in Nederland en daarmee staat de kwaliteit van het onderwijs ernstig onder druk. Deze problematiek bemoeilijkt en verzwaart goed leiderschap en plezier in het werk. Samen met heel veel scholen in Nederland zijn we van mening dat er groot ingezet moet (blijven) worden op het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep.

Hoewel de leerkrachten op dit moment enigszins tegemoet gekomen worden, geldt dat niet voor de schoolleiders. CBS de Stapstien is van mening dat er meer waardering moet komen voor goed leiderschap. Er werd op de parkeerplaats van Friese Boys verzameld daar werd gecheckt of iedereen uit het gebouw was. Een geslaagde actie.