Vragen aan college over WOZ-verhoging door zonnepanelen

BUITENPOST - Naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant over dat diverse gemeenten huizenbezitters een hogere WOZ-aanslag bezorgen wanneer zij zonnepanelen op het dak hebben, heeft GemeenteBelangen Achtkarspelen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over hoe er in de gemeente Achtkarspelen met deze kwestie wordt omgegaan.

Wegens het plaatsen van zonnepanelen wordt een woning soms enkele duizenden euro’s meer waard bevonden. Als gevolg hiervan krijgen de huizenbezitters een hogere aanslag voor de WOZ, en worden zij op die manier ‘gestraft’ voor het feit dat zij iets goed voor het milieu doen.

GemeenteBelangen Achtkarspelen heeft gevraagd of de gemeente Achtkarspelen ook van plan is om deze werkwijze te hanteren, of er nog andere maatregelen zijn waardoor huizenbezitters extra worden aangeslagen als gevolg van de vermeerdering van de waarde van hun woning (bijvoorbeeld door extra isolatie en dubbele beglazing). Ook wil GBA van het college weten of zij het met het GBA eens zijn dat waardevermeerdering als gevolg van het plaatsen van zonnepanelen moet worden uitgesloten.

Het college van B&W antwoordt zoals gebruikelijk binnen dertig dagen op de vragen.