Vragen over subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen

BUITENPOST - Namens de FNP heeft IJde van Kammen het college van burgemeester en wethouders in Achtkarspelen gevraagd over de subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen en hoe de gemeente daar de sportverenigingen in kan ondersteunen. Er is vanuit het Rijk 87 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om sportverenigingen te helpen bij de bouw van hun gebouwen, het aanleggen van velden en de aanschaf van sportmaterialen. ,,Om dizze subsydzje oan te freegjen moatte jo as earste tiid en twads de nedige kennis dêr foar ha. Faaks binne de ferienings hielendal net op ‘e hichte fan dizze nije ekstra subsydzje mooglikheden,” stelt IJde van Kammen. Hij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over of het college op de hoogte is van deze extra subsidies, of het college inzichtelijk heeft wat voor bouw- en onderhoudsplannen de verschillende verenigingen hebben en of het college van plan is om vereniging bij te staan bij de aanvraag van deze subsidies. Het college komt binnen dertig dagen terug op deze vragen.