Veldexcursies biodiversiteit in het coulisselandschap

KOLLUMERZWAAG - De Noardlike Fryske Wâlden hield maandag in Kollumerzwaag een excursie over biodiversiteit voor boeren en andere belangstellenden. De deelnemers aan de excursies gingen het veld in en kregen praktische tips hoe ze de biodiversiteit in hun land kunnen vergroten. Excursieleider Tuinstra ging in op het beheer en onderhoud van de elzensingels en houtwallen en hoe dat kan bijdragen aan meer biodiversiteit. Variatie in flora en fauna is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. De boeren in de Noardlike Fryske Wâlden hebben een belangrijke rol in het in stand houden en het verder verbeteren van de rijke biodiversiteit in het coulisselandschap. Op 12 september is er een excursie in Eastermar, 18 september in Kootstertille, 19 september in Wâlterswâld en 20 september in Drachtstercompagnie.

Belangstellenden kunnen zich bij het bureau van Noardlike Fryske Wâlden aanmelden voor de excursies, via e-mail info@noardlikefryskewalden.nl of‘s ochtends telefonisch: 0511 -745200.

Foto’s: Sake Beerstra