Elise en Leon openen ‘Om de Dobben’

BURGUM - Bij Burgum is donderdagmiddag natuurplan ‘Om de Dobben’ geopend. Samen met gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Rommert Dijk (Tytsjerksteradiel) knipten Elise en Leon Pietersma het lint voor de toegangspoort door. Vanaf 11 september is natuurplan ‘Om de Dobben’ van de familie Pietersma open voor publiek. Het project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling rondom de Centrale As.

De familie Pietersma heeft een agrarisch bedrijf aan de westkant van Burgum. De Centrale As doorsnijdt hun landbouwkavel. Ze hebben deze gevolgen omgebogen in een kans: een gebied van circa 10 hectare wordt ontwikkeld voor natuurbeleving, gekoppeld aan recreatie. Zo zijn er een blotevoetenpad, duurzame speeltoestellen en een dierenweide. Via nieuwe aangelegde fiets- en wandelroutes is het gebied ontsloten.

Het project is gestart in 2013 in samenwerking met de Gebiedsontwikkelingscommissie, Provincie Fryslân, Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea. Naast subsidie uit de gebiedsontwikkeling Centrale As, kon het plan ook rekenen op twee bijdragen uit het Iepen Mienskipsfûns.

Gebiedsontwikkeling De Centrale As

De Sintrale As ligt er, maar nu is het gebied aan de beurt. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners wil de Provincie dit gebied nog mooier, sterker en aantrekkelijker maken voor eigen inwoners en toeristen. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid in dorpen te vergroten, landbouwstructuur te versterken en nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen. Deze maatregelen en projecten vormen de gebiedsontwikkeling.