Symposium 'Keer het tij voor de bij' 22 september in Buitenpost

Buitenpost - Op 22 september is het symposium ‘Keer het tij voor de bij’. Tijdens dit symposium wordt samengewerkt aan een Bij-vriendelijk Fryslân. Niet alleen provincie en gemeenten, maar ook organisaties en burgers die zich zorgen maken over de toekomst worden gevraagd om mee te doen.

Het is de bedoeling dat samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem worden bedacht en belangrijker nog, ook worden uitgevoerd. Organisaties als Poiesz Supermarkten, Omrin, Wetterskip Fryslân, Noardlike Fryske Wâlden, gemeente Leeuwarden, gemeente Heerenveen, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wetterskip, Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provincie Fryslân en gemeente Achtkarspelen hebben zich inmiddels verbonden aan dit symposium. In het middagprogramma gaan deze organisaties en overheden samen met de deelnemers van het symposium aan de slag om bijenpacts te bedenken. Deze worden aan het eind van de dag ondertekend.

In de ochtend laten de deelnemers zich inspireren door professoren, mensen en organisaties die zich inzetten voor de bij en komen bijzondere bijenprojecten aan bod. Zo komt Hanne Tersmette, onder andere bekend van de tv-programma’s ‘De Nationale Natuur Quiz’ en ‘Boswachter gezocht’ en auteur van het boek ‘#Gaan, de hort op met de leukste boswachter van Nederland’, is na een carrière-switch sinds 2013 vloggende boswachter ‘communicatie en beleven’ bij Natuurmonumenten. En ook Deborah Post van Honey Highway. Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met meerjarige streekeigen wilde Honey Highway bloemenzaden afgestemd op de grondsoort en omstandigheden. Dit moet tot genoeg inspiratie leiden voor het middagprogramma.

De reden voor het symposium is om de wilde bij te redden en mensen bewust te maken van het bijenprobleem.

Aanmelden

Op de website silencofthe-bees.eu kan een ieder die zich ook zorgen maakt over de toekomst van de bij, zich aanmelden voor het symposium ‘Keer het tij voor de bij’.

De toegang is gratis. Het symposium vindt plaats op 22 september om 10.00 uur op het terrein van De Kruidhof in Buitenpost.

Aanmelden is een voorwaarde om deel te nemen.

Er is plek voor tweehonderd deelnemers. Het symposium wordt georganiseerd door B-RAP in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). Het is onderdeel van het LF2018-project Silence of the Bees.