Bouw Zonnepark Sinnegreide in volle gang

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen en Solarfields hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een zonnepark. De Sinnegreide is een investering gemoeid van circa 9 miljoen euro.

Het zonnepark komt te liggen aan de rand van Buitenpost. Hier is een gebied beschikbaar van circa 12 hectare dat zich bevindt ten noorden van het spoor en ten oosten van het bedrijventerrein De Swadde. Op deze locatie ontwikkelt Solarfields een zonnepark dat bestaat uit ruim 34.000 panelen die gezamenlijk elektriciteit opwekken voor ongeveer drieduizend huishoudens.

De Sinnegreide levert stroom aan het elektriciteitsnet met een aansluiting op het regelstation van netbeheerder Liander. De stroom gaat dus niet rechtstreeks naar de woningen in Achtkarspelen, maar compenseert een deel van het elektriciteitsgebruik van de inwoners. Ook het inkoopstation is reeds geplaatst op het zonnepark. In dit station wordt straks de opgewekte stroom samengebracht zodat deze teruggeleverd kan worden aan het net. Dit staat gepland voor medio oktober.