Boeren rond Burum leveren positieve bijdrage aan natuur

burum - Er wordt de boeren vaak verweten dat ze door hun intensieve landbouw een slechte invloed zouden hebben op de natuur en dan met name op de insecten die hierdoor verdwijnen. Dit heeft vervolgens weer invloed op de weidevogelstand.

Maar in Burum hebben de gezamenlijke boeren juist een positieve inbreng door een stuk van de volkstuin te huren en dit in te zaaien met met een bijen- en vlinder mengsel. Al een aantal maanden bloeit en zoemt het dat het een lieve lust is. Het is goed voor de natuur, maar ook een prachtig gezicht zo aan de rand van het dorp. Ver. Dorpsbelangen Burum is zeer ingenomen met dit initiatief.