Dorpsbelangpartij in Paesens-Moddergat

Paesens-Moddergat - De dorpsbelangpartij werd zaterdag gekaatst in Paesens-Moddergat. De dames en heren hadden beide vier parturen, waardoor ze in competitieverband konden kaatsen. Er werd over het algemeen spannend gekaatst waardoor na de laatste slag pas bekend werd wie er met de eerste prijs naar huis zou gaan.

De uitslagen waren als volgt:

Dames

1e prijs: Reinou Jansma (koningin), Sietske Buurmans en Andrea Visser; 2e prijs: Emkje Lei en Tjitske Dreijer

Heren

1e prijs: Durk Visser, Nutte Buurmans (Koning) en Berend de Jong; 2e prijs: Gerben Lei, Gerbren Basteleur en Siemen Zeilinga

Zaterdag 25 augustus staat het pearkekeatsen op het programma.