Wetterskip Fryslân heft per direct het beregeningsverbod op

Regio - Wetterskip Fryslân heft per direct het sinds 26 juli geldende beregeningsverbod op. Anders dan verwacht is de neerslag van de afgelopen dagen geleidelijk gevallen en goed opgenomen in de grond.

Wetterskip Fryslân kon daardoor het grootste deel van het regenwater, gemiddeld 45 millimeter, in de polders ‘vast’ houden. De bewolking en lagere temperaturen zorgen bovendien voor minder verdamping. Doordat ook de vraag van de agrarische sector naar water afneemt, is het watersysteem weer in balans.

De afgelopen periode was er sprake van aanhoudende droogte, waardoor 26 juli een beregeningsverbod werd ingesteld. Door de droogte was de vraag naar water voor beregening zo groot, dat Wetterskip Fryslân in de polders en op de hoge gronden de peilen niet kon handhaven. Een verbod was volgens het Wetterskip nodig om het systeem weer op orde te krijgen.