SKS tweede zeilwedstrijd met karakter korte feuilleton

De Veenhoop - De definitieve uitslag van de tweede SKS-zeilwedstrijd op De Headammen volgde niet na de wedstrijd, maar in de loop van de avond. Direct na een drijfpartij klom maandagmiddag een kwartet schippers in de pen voor het aantekenen van protest tegen de wedstrijdcommissie. Aan de jury hebben ze gevraagd een advies uit te brengen aan het SKS-bestuur. Rond half negen was bekend dat het dagklassement overeind blijft en daarmee kent ook de feuilleton een kortdurend karakter.

De wedstrijdcommissie gaf ’s ochtends, na kritiek vanuit onder meer de media, aan de zeilerij serieus op te pakken. “It is gjin kermisattraksje”. Discussie over de route mag er volgens haar zijn, maar niet midden in het seizoen. Na uitleg van weerman Hessel Kerkhof definieerde wedstrijdleider Albert de Vries de zeilroute als kort.

Na een verwachte windkracht 2 tot 3 vanuit z/zo zou deze rond drie uur ruimen tot z/zw om daarna er het zwijgen toe te doen. “Wy hawwe allegearre baat by in koarte rûte, om’t der letter in oerke hielendal gjin wyn is”. Een finish in het Grytmansrak werd ook daarom niet raadzaam geacht. In de plaats hiervan kwam een finishlijn bij ditmaal een merkteken op de Stobbehoek. Omdat de volgorde bij de walstart hierin niet zou doorwerken, zou eenzelfde optie dienen te gelden voor de strijd dinsdag op het water bij Earnewȃld.

“In koarte rûte is dus ferantwurd, omdat de wyn der hielendal útgiet. As ek yn Earnewȃld by de finish in merkteken tapast wurdt, is de kompensaasje der úteinlik wol”. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een wedstrijdcommissie zo rechtstreeks invloed uitoefent op de werkwijze van een andere.


Tuorrebout
Bij de voordewindse start vanuit het Grytmansrak, met een spaarzame wind, kwam direct naar voren dat snelheid op z’n zachtst gezegd geen haalbare kaart was. Als voorloper won Johannes Meeter van Huizum vlak na de start zo ongeveer een meter per seconde. Elke vlaag zou welkom zijn, maar de wind liet op een enkele zwarte zucht over het water verstek gaan.

Het eerste opgaand rak vergde van alleen al de voorhoede ruim drie kwartier. Volgens verwachting behield Huizum hierbij een ferme voorsprong. Tweede bij de bovenste boeironding werd Earnewȃld, derde Akkrum, vierde Grou dat zich dankzij een windvlaag aan het strijdtoneel kon ontworstelen en vijfde Stavoren. De bemanning van het Súdwesthoekster skûtsje besloot halverwege een ‘tuorrebout’ als brandende sigaar te hanteren in de zoektocht naar wind.


High five
Bij het neergaand rak lagen tal van schepen er soms ‘foar dea’ bij. De strijd verliep dan ook langs lijnen der geleidelijkheid zoals dichters dit omschrijven. Van een kortstondig pittig tafereel was er sprake bij de finish. Terwijl de Huizumers in het zicht van de finish plots afdreven schoten de Earnewȃldsters nipt voor debuterend schipper Jappie Dzn. Visser van Sneek over de denkbeeldige finishlijn op de Stobbehoek. Binnen een minuut liepen als goede derde, vierde en vijfde ook Grou, Akkrum en Huizum binnen.

Talrijke minuten na de ‘high five’ kwam het merkteken pas op het netvlies van hun achtervolgers. Door een schiftende en sterk afflauwende wind werd de vloot uit elkaar gereten. “Bytiden leine wy in healoere gewoan stil”, constateerde Albert Visser van Lemmer die als zevende in het dagklassement in protest ging.

Uitslag: 1. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 2. Sneek, Jappie Visser; 3. Grou, Douwe Azn. Visser; 4. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 5. Johannes Hzn. Meeter, Huizum; 6. Stavoren, Auke de Groot; 7. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 8. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga; 9. Joure, Rinus de Jong; 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 11. Heerenveen, Sytze Brouwer; 12. D’Halve Maen, Klaas Westerdijk; 13. Langweer, Jaap Lzn.  Zwaga; 14. Drachten, Jeroen Pietersma.