Vroege graanoogst

De droogte en de warmte is ook te merken bij de landbouw. Zo zijn er al vele percelen graan geoogst afgelopen week. Op deze foto is Loon- en kraanbedrijf Zijlstra uit Metslawier bezig bij Burum.

Foto Wybe Meinema