Stichting Campus Damwâld opgericht

Damwâld Op 13 juli is in het gemeentehuis van Dantumadiel de Stichting Campus Damwâld opgericht. De stichting wordt eigenaar van een energieneutraal én gasloos gebouw waar straks ruim 400 leerlingen en een sporthal onderdak krijgen. Op het Campusterrein krijgt ook Kindcentrum De Blokkedoaze een plek.

De bestuursleden van de nieuwe Stichting hebben onder het toeziend oog van wethouder Gerben Wiersma de statuten ondertekend. Hiermee is de oprichting van de stichting Campus Damwâld een feit. Samen met voorzitter Gert van Tol vormen Willem Wouda, Eddy de Jong, Johan van der Bij en Gert Jan Rozendal het bestuur van de Stichting.

Na de zomervakantie start de ontwerpperiode. Het streven is om in juni 2019 te starten met de bouw van de Campus. Voor de stichting een boeiende periode om te zien hoe het ontwerp getransformeerd wordt naar een mooi gebouw waar het hele dorp trots op kan zijn.

Binnen de Stichting wordt een ‘gebruikersraad’ geformeerd. Genoemde raad geeft verder vorm en inhoud aan de samenwerking tussen de diverse partijen op de Campus. Het wordt een plek waar activiteiten worden georganiseerd met school, sport en kinderopvang Kids First COP.

“Inwoners zetten samen met de scholen de schouders onder de campus in Damwâld, een mooi voorbeeld van hoe wij samen onze voorzieningen in de dorpen toekomstbestendig kunnen houden”, aldus wethouder Gerben Wiersma.

Doel

De stichting Campus Damwâld heeft als doel ruimte en mogelijkheden te bieden aan het dorp waar jong en oud met veel plezier zich kunnen ontspannen en ontwikkelen.

Historie

Voor de drie huidige basisscholen OBS dr. J. Botkeskoalle, CBS De Bron en CBS De Fontein, wordt een nieuwe school gebouwd. Ook De Boppeslach wordt als nieuwe sporthal ondergebracht in dit gebouw. Samen onder één dak en op de Campus waar ook Kindcentrum De Blokkedoaze staat met verschillende voorzieningen voor het jonge kind.