Op bezoek bij de kerkuil

kollum - Groep 3 van de Prins Bernhardschool bracht op 13 juli een bezoek aan de uilskuikentjes van de Kerkuil bij het Bloemenparadyske in Kollum. Enkele weken geleden hadden de kinderen van Betty Kooistra, gids van de Klyster, een gastles gehad over de Kerkuil en hadden ze braakballen uitgeplozen. Nu zagen de kinderen de uilskuikentjes in het echt!

Koos Huizenga haalde de uiltjes naar beneden en Johan de Jong zorgde voor het ringen,wegen en meten van de uiltjes. En wie graag wou, mocht een pluizig, slapend uiltje vasthouden! Het was prachtig!

Het vrouwtje legt de eieren met een tussenpoos van 2 à 3 dagen. Het was dan ook duidelijk te zien, dat de jonge uiltjes verschillend van kleur/ leeftijd waren. Het is bijzonder dat in oktober nog jonge kerkuilen geringd moeten worden. Meestal is het al in augustus. Dit heeft te maken met het tijdstip, dat de muizenpopulatie het grootst is. Zodra het mannetje veel muizen naar het vrouwtje brengt, begint ze pas eieren te leggen. Per dag worden er zo’n 40 muizen aangeleverd bij de bak in de schuur.

Deze uilen blijven nog een week of 6 à 8 in de bak en dan vliegen ze uit. De ouders blijven ze dan nog 2 weken begeleiden en dan worden ze weggejaagd. De oude uilen blijven meestal op deze boerderij. De oudste uiltjes zijn nu al in staat om een muis in zijn geheel door te slikken. Ze moeten eerst wel even leren, dat ze niet bij de staart moeten beginnen te eten, dan lukt het niet. De uilen worden meestal niet heel oud, namelijk gemiddeld slechts 1,5 jaar. 75% van de jonge uilen sterft in het eerste levensjaar. Ze worden helaas vaak doodgereden.

De gegevens van de kerkuilen worden opgestuurd naar het Vogeltrekstation in Heteren. Daar worden alle gegevens van Nederland opgeslagen. Wordt er een uil ergens dood aangetroffen, dan kan aan de hand van de ring afgeleid worden, waar de uil geboren is.

Foto Sake Beerstra