Damwâld voortaan ‘Cichorei City’

DAMWALD - Van de sprekers louter mooie woorden voor het jubilerende openluchtmuseum De Sûkerei in Damwâld. Tien jaar geleden opende het museum de deuren. Het museum, waarin het leven rond 1900 in de Noordelijke Friese Wouden en de cichoreiteelt centraal staan, kon het afgelopen decennium rekenen op veel bezoekers, zowel uit binnen- als buitenland. Vrijwilligers doen er tegenwoordig goed aan om naast Frysk en Nederlands ook een woordje Duits of Engels te spreken, aangezien er zelfs bezoekers uit Amerika en Canada naar het museum komen. Zaterdag werd het jubileum gevierd met een open dag, waar enkele honderden bezoekers op af kwamen.

In verschillende toespraken, van onder andere de voorzitter van De Sûkerei, Jan de Jong namens camping/pension De Jong, Douwe Kommerie namens Dorpsbelang Damwâld en burgemeester Klaas Agricola waren er lovende woorden over hoe het museum in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen Damwâld. Ook de rol van vrijwilligers werd door de sprekers aangestipt. “Zonder vrijwilligers staat de wereld stil”, zo zei burgemeester Klaas Agricola.

Deze zelfde burgemeester was een dag eerder ook al op bezoek geweest bij De Sûkerei. Samen met zijn voormalige collega’s van het gemeentebestuur van Dalfsen bracht hij een bezoek aan het museum. Tussen beide dorpen is een link met de cichoreiteelt. Wat in Dantumadiel geteeld werd in het begin van de vorige eeuw, werd onder andere in Dalfsen verwerkt. Agricola gaf aan het belangrijk te vinden om als dorp en als museum meer naar buiten te treden en te laten zien wat de regio te bieden heeft. “We moeten de luiken open zetten, zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van deze mooie regio”, vond de burgemeester. Om deze woorden kracht bij te zetten kondigde hij aan tijdens zijn burgemeesterschap in Dantumadiel op te willen treden als ambassadeur voor De Sûkerei, wat kon rekenen op luid applaus van de aanwezigen. Tevens kondigde hij aan dat de bewegwijzering naar De Sûkerei verbeterd zal gaan worden. De kosten voor de bordjes zijn voor rekening van de gemeente Dantumadiel.

Naast het vieren van het tienjarig jubileum, met activiteiten als boogschieten, ritjes in de bokkekar en optredens van Griet Wiersma, werd er tijdens deze bijeenkomst nog een bijzondere onthulling gedaan. Een aantal maanden geleden heeft burgemeester Agricola aangegeven Dantumadiel meer op de toeristische kaart te willen zetten. Dorpsbelang Damwâld heeft hier op ingespeeld door voor Damwâld een informele bijnaam te bedenken voor het toerisme en voor promotiedoeleinden, zodat het dorp en de gemeente Dantumadiel steviger op de kaart zullen staan. Het was uiteindelijk aan burgemeester Agricola om deze naam, ‘Cichorei City’ te onthullen. Deze naam prijkt op een bankje dat een plaatsje krijgt bij het museum.