Piter Jelles !mpulse week lang in teken van M.C. Escher

KOLLUM - Ruim 120 leerlingen van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, worden van 2 t/m 6 juli ondergedompeld in de wereld van Maurits Cornelis Escher. De leerlingen gaan die week onder andere op excursie naar Leeuwarden om de tentoonstelling van Escher te bezoeken en een documentaire over zijn leven te bekijken. De excursie dient als input en inspiratie voor de vervolgopdrachten voor de rest van de week. De leerlingen vmbo-t, havo en vwo van de school leveren op vrijdag 6 juli a.s. een Escher-eindproduct op in de vorm van beeldende kunst en dans.

Meerwaarde creëren voor leerlingen

De Escherweek past bij de onderwijsvisie van !mpulse Kollum en de manier waarop zij meerwaarde willen meegeven aan hun leerlingen tijdens de schoolloopbaan. Bea Kroeze (schooldirecteur !mpulse Kollum): “Ons curriculum biedt onze leerlingen een leidraad om -vanuit hun eigen mogelijkheden en interesses- kennis en 21eeuwse vaardigheden te ontwikkelen door hun creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten. De onderdompeling in de wereld van Escher, die leidt tot een eindproduct waarin leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd en hoe Escher hun heeft geïnspireerd, is daar een voorbeeld van. Dit soort opdrachten maakt dat leerlingen hun nieuwsgierigheid moeten inzetten en hun grenzen moeten verleggen. Daarmee is het een voorbeeld van ervaringen die leerlingen bij ons op school opdoen en die een meerwaarde creëren in hun ontwikkeling.”

!mpulse Kollum

!mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, wil met uniek en eigentijds onderwijs laten zien dat je een vmbo-t, havo- of vwo-diploma kunt halen met méér waarde. !mpulse Kollum is een kleine school met een veilig en verbindend leerklimaat. De principes van het Herstelrecht liggen er aan de basis van de omgang met elkaar. Onderweg naar het diploma ontdekt de leerling wie hij/zij is en wat hij/zij wil en kan. Iedere leerling ontwikkelt zijn of haar talenten, vaardigheden en creativiteit. Het is de ambitie van !mpulse Kollum om iedere leerling uit te dagen in die talenten en daar wordt dan ook volop ruimte voor geboden.