Gryte Schaafstal lijsttrekker PvdA Noardeast-Fryslân

Kollumerzwaag - De ledenvergadering van PvdA Noardeast-Fryslân heeft op 26 juni Gryte Schaafstal (44) uit Kollumerzwaag gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen in november.

Gryte Schaafstal is een nieuw gezicht voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. De leden hebben haar gekozen op voordracht van een onafhankelijke kiescommissie die bestond uit de leden Douwe Hoogland, Sjon Stellinga en Jelle Veenstra. De commissie ziet in haar een goede fractievoorzitter die nodig is om de nieuwe afdeling PvdA een duidelijk gezicht te geven en de fractie als team te vormen.

Naast de lijsttrekker hebben de leden de volgende lijst vastgesteld:

1. Gryte Schaafstal, 44 jaar, Kollumerzwaag

2. Cootje Klinkenberg-Franken, 73, Morra

3. Kevin Merkus, 27, Kollum

4. Roel Ruben, 68, Blije

5. Geert Bril, 57, Metslawier

6. Tessa Witteveen, 27, Engwierum

7. Hester Kingma-van Kammen, 53, Ferwert

8. Kevin Joustra, 25, Dokkum

9. Harm Jan Wilbrink, 46, Paesens-Moddergat

10. Ingrid Blekman, 71, Warnswert

11. Jaap Dijkstra, 57, Holwerd

12. Paul Maasbommel, 58, Kollum