Nieuw Toutenburg krijgt predicaat Topcare-centrum

noardburgum Verpleeghuis Nieuw Toutenburg in Noardburgum heeft het Topcare predicaat toegekend gekregen voor de afdeling Gerontopsychiatrie.

Nieuw Toutenburg is het eerste verpleeghuis in Friesland en het tweede in Nederland dat voor deze doelgroep een Topcare-centrum wordt. Nieuw Toutenburg geeft intramurale zorg aan 50 gerontopsychiatrische patiënten. Volgens de Topcare visitatiecommissie doen de medewerkers dat uitstekend: ,,Iedere bewoner hier is welkom en niemand wordt benaderd als een probleem. Nieuw Toutenburg gaat uit van de mogelijkheden die iemand heeft.”

Noorderbreedte heeft de ambitie om Nieuw Toutenburg een expertisecentrum te laten zijn voor complexe verpleeghuiszorg en onbegrepen gedrag. De toekenning van het predicaat past hier uitstekend bij. Bert Renkema, als regiomanager al jaren verantwoordelijk voor Nieuw Toutenburg: ,,Het toewerken naar het Topcare predicaat heeft de professionals en daarmee de cliënten al veel gebracht. Daarom gaan we nu ook werken aan het Topcare predicaat voor de zorg voor onze andere doelgroep: mensen met het syndroom van Korsakov.” De Korsakov afdeling van Nieuw Toutenburg neemt inmiddels deel aan het Topcare potentials programma. In twee jaar tijd wordt toegewerkt naar een volwaardig Topcare predicaat.

Er is in Nieuw Toutenburg veel expertise ontwikkeld op het gebied van complexe verpleeghuiszorg en gedragsproblematiek. Mede dankzij de ontwikkeling naar het Topcare predicaat is deze kennis gebundeld in een zogenaamd Expertteam. Dit Expertteam heeft een consultatiefunctie, binnen en buiten Noorderbreedte. In dat kader was in Nieuw Toutenburg een kennismiddag voor (zorg)professionals en (zorg)maatschappelijke organisaties, vooral uit het noorden van het land.

Nieuw Toutenburg, het oudste verpleeghuis van Nederland, heeft woongroepen op het gebied van Gerontopsychiatrie en het syndroom van Korsakov. Eerder dit jaar werd bekend dat Noorderbreedte investeert in nieuwbouw voor de 120 bewoners van Nieuw Toutenburg waar naast goed wonen ook zinvolle en diverse dagbesteding voorop staat.

Nieuw Toutenburg is onderdeel van Noorderbreedte. Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân. Soms voor even, gericht op herstel en zo snel als mogelijk weer terug naar huis gaan, soms langer, soms voor altijd. Ook biedt Noorderbreedte dagbesteding en dagbehandeling. Noorderbreedte heeft veertien locaties, een revalidatiecentrum en een Noorderbreedte State-vestiging.