Uitstel bouw Kindcentrum Kollum

kollum Bij de aanbesteding van zowel de bouw van het kindcentrum als voor de tijdelijke huisvesting van de Koningin Julianaschool is gebleken dat het begrote budget niet meer voldoende is.

Het Kindcentrum Kollum komt op de locatie van de huidige Koningin Julianaschool. Daarom heeft de Koningin Julianaschool tijdelijke huisvesting nodig. Ook hiervoor geldt dat de kosten inmiddels zijn gestegen. Bovenop de 457.363 die de gemeente beschikbaar had gesteld komt nog 208.453.

Door de vertragingen in de aanbestedingsprocedure (en daarmee de bouw) van het kindcentrum Kollum is het scenario dat ook de Casmirschool tijdelijke huisvesting nodig heeft werkelijkheid geworden. De Campus kan haar deuren niet openen als de Casimirschool nog niet gesloopt is. Er zal geen gebruikersvergunning verleend kunnen worden omdat de gebouwen zo dicht op elkaar staan. Het is geen (brand)veilige situatie op deze manier.

Veel scenario’s zijn onderzocht om de overlast en kosten tot een minimum te beperken. Het meest haalbare scenario is het geschikt maken van het gebouw van het Lauwerscollege voor tijdelijke huisvesting van beide basisscholen per schooljaar 2019-2020. De tijd die het kost om het Lauwerscollege geschikt te maken, zorgt ervoor dat de start van de bouw van het kindcentrum een paar maanden wordt uitgesteld.

Wethouder Paul Maasbommel: ,,We zijn erin geslaagd de opgave van de stijgende bouwkosten op te lossen. Door gebruik te maken van het vrijkomende Lauwers College kan de gemeente de kosten beperken en kunnen de beide basisscholen vast wat aan elkaar wennen. Tevens kan de Campus op de geplande datum open.”