Laatste woning Eysmastrjitte gesloopt

oudwoude - Woensdag 20 juni is het laatste huis aan de Eysmastrjitte in Oudwoude gesloopt door WMR uit Rinsumageast.

In het rijtje van vier stond er nog één huis dat tegen de vlakte moest. Het zijn oude rode huizen die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Er komen vijf nieuwe levensloopbestendige woningen voor terug. In een levensloopbestendige woning zijn voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken deze te gebruiken, ook als de bewoner in de toekomst minder goed ter been is of om een andere reden de veiligheid of toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen.

Voor de bewoners, die terugkeren naar de nieuwbouw, is tijdelijke huisvesting geregeld. In samenwerking met Doarpsbelang Aldwâld en gemeente Kollumerland c.a. is onderzoek gedaan naar welke type woningen behoefte is in Oudwoude. Tijdens de planvorming is uiteindelijk besloten om op deze locatie vijf woningen (5-onder-1-kap) terug te bouwen. De twee hoekwoningen zijn bestemd voor de doelgroep 1-2 persoonshuishoudens. De middelste drie woningen zijn levensloopbestendige woningen.