Herinrichting van Diepswallen Kollum

kollum - Koninklijke Oosterhof Holman uit Grijpskerk heeft de opdracht gekregen om de Ooster- en Westerdiepswal en directe omgeving fors aan te pakken en te herstellen naar ‘hoe het vroeger was’.

De direct aanleiding van de herinrichting is de slechte staat van de houten walbeschoeiing aan de Ooster- en Westerdiepswal. Dit geldt ook voor de brug over de Voorstraat en de voetgangersbrug tussen de Ooster- en Westerdiepswal.

De gemeente Kollumerland c.a. ziet dit als een unieke kans om het historische centrum van Kollum weer in oude luister te herstellen. Ook koninklijke Oosterhof Holman is ingenomen met het project. ,,Het is een uitdagend en complex project. Om er een succes van te kunnen maken, moeten omgeving, opdrachtgever en bouwteam intensief samenwerken”, aldus Harm Beerda van Koninklijke Oosterhof Holman.

De herinrichting zal plaatsvinden op basis van een visiedocument dat gemaakt is met behulp van de inbreng vanuit diverse informatieavonden. Het ‘Visiedocument herinrichting Ooster- en Westerdiepswal’ staat op de website van de gemeente Kollumerland c.a | www.kollumerland.nl