Damwâld op weg naar profilering en promotie

DAMWALD - In de Leeuwarder Courant van zaterdag 26 mei slaakte de burgemeester van Dantumadeel, dhr. Klaas Agricola, na 100 dagen burgemeesterschap de verzuchting dat zijn gemeente te onbekend is en zichzelf beter moet “verkopen”.

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 26 mei slaakte de burgemeester van Dantumadeel, dhr. Klaas Agricola, na 100 dagen burgemeesterschap de verzuchting dat zijn gemeente te onbekend is en zichzelf beter moet “verkopen”.

Dantumadeel is een `boeiende gemeente met potentie op het gebied van recreatie en toerisme`. Het te eenzijdige imago moet versterkt worden want Dantumadeel is ook een gemeente met een rijke historie en veel natuurschoon aldus de burgemeester.

Eerder al had burgemeester Agricola in de Nieuwe Dockumer Courant van 16 mei een voorzet gegeven door op te merken dat veel toeristen gefocust op Ameland en Schiermonnikoog in sneltreinvaart door het gebied rijden. “Maar het mooiste laten ze links liggen.” Mensen houden van beleving en dynamiek. Dat moet meer voor het voetlicht gebracht worden, zo stelt hij.

Het belangrijkste voorpaginanieuws in het Nieuwblad voor N.O. Friesland van 1 juni j.l. werd gevormd door een artikel onder de kop `Nadruk op plannen dorpsvisie`.

Burgemeester Agricola gaf daarin onder andere aan dat er naast pluspunten zoals de no nonsense mentaliteit van hardwerkende mensen er te weinig sprake is van echte samenhang. Parels op het gebied van recreatie en toerisme vallen ook niet op, zo oordeelt dhr. Agricola. Dorpen in Dantumadeel en de gemeente dienen een strategische visie te ontwikkelen met hierbij een toekomstplan, zo stelt hij.

Gezamenlijke ceremonie

Het dorp Damwâld speelt direct in op de ontboezemingen van de burgemeester.

Doarpsbelangen Damwâld, openluchtmuseum De Sûkerei en camping Botniahiem hebben elkaar gevonden in het idee een poging te wagen om Damwâld als dorp steviger op de kaart te zetten door er eens wat meer kleur en fleur aan te geven, de betrokkenheid van de inwoners te vergroten en als eenheid meer in beweging te krijgen en te versterken. Kortom een poging om het dorp een boost te geven en zich te profileren als een trotse en zelfbewuste gemeenschap rondom een gemeenschappelijk stukje cultuurhistorie zoals De Sûkerei dat uitstraalt. Dit alles in het kader van Culturele Hoofdstad LF2018.

Als één van de middelen om dit doel te bereiken denkt men aan het realiseren van de associatie van Damwâld met Cichorei / Sûkerei.

Vandaar dat men besloten heeft om onder andere voor toerisme en promotiedoeleinden het dorp een informele bijnaam te geven. Deze bijnaam zal gepresenteerd worden op zaterdag 7 juli als De Sûkerei tien jaar bestaat en gezamenlijk met pension/camping Botniahiem en plusboerderij Lyts Botniahiem open dag houdt.

Er is dan een heel gevarieerd programma met een scala aan activiteiten maar er is nu ook een ceremonieel gebeuren ingelast waarbij sprekers van Dorpsbelangen, De Sûkerei en Botniahiem het woord zullen voeren. Burgemeester Agricola zal de nieuwe PR bijnaam van Damwâld onthullen. Hij heeft aangegeven wel ambassadeur van De Sûkerei te willen zijn. Er wordt nog getracht ook iemand van de organisatie van Culturele Hoofdstad erbij te betrekken.

Het ceremoniële gebeuren zal niet lang duren, maar wel één van de hoogtepunten van de dag zijn, waarbij het accent zal blijven liggen bij de jubilerende Sûkerei en de gezamenlijke open dag met Botniahiem en Lyts Botniahiem.

Maar het zal ook in breder dorpsverband getrokken worden door nadrukkelijk stil te staan bij andere belangrijke ontwikkelingen zoals die zich dit jaar manifesteren. Daarbij valt te denken aan het samengaan van de twee Dorpsbelangen, de afronding van de herinrichting van het centrum, het samengaan van basisscholen op de Campus en het bouwen van een nieuwe sporthal.

Zo hoopt men op een goede start om waar te kunnen maken waar de burgemeester op doelt als hij tenslotte opmerkt (NDC 16 mei): “Het belangrijkste is dat we als inwoners en bedrijfsleven er in blijven geloven en daarbij positief en constructief blijvend aan de weg moeten timmeren”.

Meer informatie over museum De Sûkerei te Damwâld en de activiteiten op zaterdag 7 juli tijdens de Open dag van 10.00-17.00 uur is te vinden op www.desukerei.nl