Opening expositie 100 jaar Oranjecomité Kollum

KOLLUM - Donderdag 7 juni werd de opening van een bijzondere expositie van het Oranjecomité van Kollum in Meckama State verricht door “oud bestuurslid” mw. I. Hilboezen. Zij heeft in de jaren 60, ruim tien jaar in het bestuur zitting gehad, waar zij kort iets over vertelde. Uit handen van het Oranjecomité kreeg mevrouw Hilboezen een bloemetje aangeboden. Het oranjecomité viert dit jaar het 100-jarig jubileum, naar aanleiding van dit gebeuren is deze expositie vanuit het gemeentehuis verhuisd en tot en met augustus 2018 in Meckama State te bekijken.

In de vitrine is een prachtige collectie van speciale serviezen, herinneringsbekers, boeken en andere spullen te zien. Tijdens de openingsmiddag werden filmbeelden vertoond van Steven Braaksma uit afgelopen jaren van onder andere aubades bij het gemeentehuis.

Iedereen is welkom om deze expositie met veel fotomateriaal te komen bekijken.