Wijkverpleging Zorgkompas naar Thuiszorg Het Friese Land

regio - Zorgkompas en Thuiszorg Het Friese Land zijn overeengekomen om de wijkverpleging van Zorgkompas in de provincie over te dragen aan Thuiszorg Het Friese Land.

De Raden van Bestuur van beide organisaties hebben de bestuursverklaring hiervoor ondertekend. Vanaf 1 juli vallen de zorg, de cliënten en de medewerkers onder de verantwoordelijkheid van Thuiszorg Het Friese Land. Het gaat bij de overdracht naar verwachting om vijftig cliënten en dertig medewerkers. De overeenkomst is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgkompas is in verhouding een kleine aanbieder binnen de thuiszorg. Dat brengt voor de langere termijn risico’s met zich mee. Door de wijkverpleging bij Thuiszorg Het Friese Land onder te brengen, is de kwaliteit en professionaliteit van de zorgverlening gegarandeerd. De cliënten en medewerkers zijn bij Thuiszorg Het Friese Land in goede handen. Thuiszorg Het Friese Land biedt een brede variatie aan zorg- en welzijnsdiensten, die zich richt op het behoud van de eigen leefsituatie.