Opbrengst sponsorloop Tobias 1083,65 euro

KOLLUMERZWAAG - Zaterdag 26 mei hield Tobias Uitterdijk met veel vrijwilligers een sponsorloop voor zijn reis naar zijn geboorteland Ethiopië. CBS De Stapstien vond dat zij oud leerling Tobias hierbij konden helpen. De kinderen hebben veel geld opgehaald voor de sponsorloop, waar ongeveer 50 kinderen van de Stapstien aan deelnamen. Op school werd het geld geteld en ook geld van de zending heeft men er aan toegevoegd. Op woensdag 30 mei werd de opbrengst van 1083,65 bekend gemaakt en officieel overhandigd aan Tobias Uitterdijk.

De kinderen, die deelnamen aan de sponsorloop werden even uit de les gehaald om bij de overhandiging aanwezig te kunnen zijn.

Tobias Uitterdijk

Tobias is zelf in Ethiopië geboren, daarom is hij benieuwd hoe de cultuur daar is. En als het lukt gaat hij ook nog langs bij een weeshuis waar hij gewoond heeft. Tobias is met verschillende acties bezig en al het geld dat opgebracht wordt gaat naar de stichting New Creation waar hij in de zomervakantie naar toe gaat voor vier weken. Deze stichting werkt met straatkinderen en ouderen.

Sponsoring

De stichting die in Ethiopië zit, is in het dorpje Debre Zeit. Mensen kunnen op Tobias zijn Facebookpagina alles in de gaten houden, over de dingen die hij allemaal in Ethiopië gaat doen. Mensen kunnen hem sponsoren via rekeningnummer: NLRABO0346198151 t.n.v (New Creation).