Verrassende officiële opening foto- expositie LF2018

buitenpost - Vrijdagavond 1 juni worden twee bijzondere openingshandelingen verricht. Onder aanwezigheid van genodigden en belangstellenden zal om 19.30 uur het parkeerterrein aan de Voorstraat (tegenover Kapenga Wonen) de naam Boelensplein krijgen. De organisatie is blij verrast dat grietman Boelens (uit 1618) bereid is gevonden om hiervoor de opening te verrichten. Dit zal worden gedaan door onthulling van het naambord. De aanleiding voor de naamgeving is dat de grietmansfamilie Boelens in de zeventiende eeuw, ongeveer op dezelfde plek, een voornaam huis oftewel state had.

Daarna zal de LF2018 foto-expositie Oud-Buitenpost, die sinds april op het parkeerterrein een plek heeft, eveneens officieel in gebruik worden genomen. Deze handeling zal worden gedaan door burgemeester Gerben Gerbrandy. Alle aanwezigen kunnen vervolgens de foto-expositielijst invullen die ter plekke aanwezig is. De lijst staat op nummervolgorde en de naam van de sponsor gerangschikt. Grietman Boelens zal aangeschoven aan een tafel, onder begeleiding van de Stichting Oud-Achtkarspelen de binnengekomen ingevulde lijsten beoordelen. Dit alles zal plaatsvinden onder het genot van een origineel Fries drankje en duurt tot ca. 21.00 uur.

De organisatoren van de fotoroute, Peperkamp en Huizenga, hebben als bijzondere prijs een foto-afdruk op metaal naar keuze beschikbaar gesteld. Ook andere prijzen, waaronder enkele sponsorprijzen, worden getrokken uit de goed ingevulde lijsten. In verband met het Kapenga Jubileum jaar wordt medio oktober, aan het einde van de expositie, de Kapenga Jubileum Prijs verloot onder alle inzenders die een juiste oplossing van de historische fotoroute hebben ingeleverd.