Reünie vierde klas lagere school 1947 Kollum

kollum - De vierde klas van de lagere school in 1947 uit Kollum heeft voor de zesde keer een tweejaarlijkse reünie gehouden.

Destijds zaten er 44 kinderen in de klas. ,,Het clubje wordt steeds kleiner. Door ziekte en overlijden. We zijn nu ook allemaal de 80 gepasseerd. Maar een reünie vinden we nog altijd leuk en we hopen dat het over twee jaar weer gaat lukken. Misschien moet de rollator dan mee, maar zo'n karretje is wel wat waard, het houdt ons op de been”, aldus één van de reünisten.

De school stond toen aan de Raadhuisstraat, nu Eskesstraat, staat ook op de foto. Deze maquette is gemaakt door Sjoerd Zondervan.

Op de foto van links naar rechts achteraan: Henk Idema, Tinus Meindertsma, Wybo en Doetie Bruinsma, Paul en Ester van den Berg, Joop Broersma, Rien en Aletta 't Hart-de Jong, Ele de Boer, Sjoerd en Anneke Zondervan-Tilstra, Marten Hiemsra, Ale Kramer, Geeske Hiemstra, Berend Klinkert, Tiny Bosma-Nieuwenhuis, Tiny Broersma-Postma. De verzorging in de Colle was perfekt, we hebben er van genoten.