Multifunctionele zaal dorpshuis ’t Trefpuntfeestelijk heropend

KOLLUMERPOMP - Zaterdag 12 mei is de vernieuwde grote zaal van dorpshuis ’t Trefpunt heropend. Na maanden van sloop en opbouw konden de Pompsters met trots het resultaat aanschouwen. Veel werk is er verricht door een grote groep vrijwilligers die iedere dag klaar stond om de klus te klaren. Stichting Dorpshuis ’t Trefpunt is erg ingenomen met deze mensen want zonder hen was dit niet mogelijk geweest, zo memoreerde voorzitter K. Kuiken in zijn openingswoord aan de belangstellenden. Daarom werd de openingshandeling dan ook verricht door Bartel Meirink en Freerk Weening. Zij stonden symbool voor alle vrijwilligers die heel veel vrije tijd hebben opgeofferd voor dit project.

Terugblik op de verbouwing

Zoals ieder jaar werd ook in het voorjaar van 2015 een controle uitgevoerd van de gymnastiektoestellen door een controleur van Fritsen en Jansen. Deze constateerde dat de vloer van de gymzaal eigenlijk niet meer voldeed aan de eisen. Omdat deze controle wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kollumerland is het bestuur toen in overleg gegaan met de verantwoordelijke ambtenaar. Onderzoek leerde dat de vloer (en de verwarming) nog dezelfde zijn als bij de bouw in 1964. Na 54 jaar kun je dus wel zeggen dat er toen degelijk gebouwd is.

Na overleg met ambtenaren van de gemeente kwamen twee mogelijke oplossingen naar voren:

1. Een nieuwe vloer over de bestaande vloer leggen (goedkoop)

2. De gehele vloer inclusief verwarming vervangen (twee keer zo duur)

Het bestuur besloot om voor de laatste optie te kiezen: vervangen van de gehele vloer. Ze wilden de verwarming ook graag vervangen om op die manier ook op de stookkosten de kunnen besparen. Ook de leeftijd van de verwarming speelde hierbij uiteraard een rol.

Nadat dit besluit genomen was hebben ze een plan van aanpak en een begroting gemaakt. Hierna moest er gekeken worden hoe dit plan gefinancierd kon worden. Het dorpshuis had een redelijke reserve maar dit plan ging het budget te boven. Ze hebben daarom een aantal fondsen aangeschreven met het verzoek om een bijdrage. Van de volgende fondsen is een bijdrage ontvangen: Iepen Mienskipsfuns Fryslan, NAM Leefbaarheidsfonds, Rabobank Cooperatief Dividend, Oranje Fonds en Stichting Femme van der Schaaf.

Begin 2017 hadden ze van deze fondsen de toezegging van een financiële bijdrage.

Daarnaast waren ze nog in overleg met de gemeente voor hun financiële bijdrage. In het najaar van 2016 kregen ze van hen het bericht dat er een plan was om alle dorpshuizen in de gemeente Kollumerland een fors bedrag toe te kennen. In april 2017 bleek dit plan toch niet haalbaar vanwege de fusieplannen van de DDFK-gemeenten – de provincie zag het als potverteren en stak er een stokje voor.

Uiteindelijk kregen ze vanuit de gemeente toch nog een financiële bijdrage waardoor ze de financiering van de plannen rond konden krijgen.

In het voorjaar/zomer van 2017 hebben ze daarom een bouwcommissie samengesteld die de plannen verder praktisch moest uitwerken en de verbouwing kon begeleiden. Deze commissie bestond uit Bartel Meirink, Sietse Jan Pilat en Marten Zuidema en namens het bestuur Bert Kingma en Klaas Kuiken.

De bouwcommissie besloot dat de verbouwing plaats zou vinden in de kerstvakantie. Op 23 december zou er gestart worden en op 10 januari 2018 moest het beton van de nieuwe vloer worden gestort. In drie weken tijd zou dus heel wat moeten gebeuren en daarvoor hadden ze de hulp nodig van vrijwilligers. Dit bleek echter helemaal geen probleem: iedereen die werd benaderd wilde graag helpen en binnen de kortste keren hadden ze hun lijst compleet.

Op 23 december werd de toestellenruimte leeggemaakt omdat ook hiervan de vloer vervangen ging worden. Inmiddels had bouwbedrijf Pilat voor een ruime nooddeur in de buitenmuur gezorgd zodat het afval gemakkelijk afgevoerd kon worden en het zand met een shovel naar binnen gereden kon worden.

Op 27 december begon een grote groep vrijwilligers met het verwijderen van de houten vloer. Deze was inmiddels via marktplaats verkocht en moest dus onbeschadigd blijven – een hele klus. Hierna konden de balken en steunberen worden verwijderd waarbij geconstateerd werd dat er 50 jaar geleden degelijk was gebouwd.

Ondertussen was het parkeerterrein bij de school opslagplaats voor een enorme hoeveelheid zand en staalnetten. Rond de jaarwisseling werd al het zand naar binnen gebracht, verdeeld over de ruimte en aangetrild met een trilplaat. Vervolgens werd de isolatie, de betonnetten en de vloerverwarming aangelegd. Op zaterdag 6 januari kon het systeem naar tevredenheid worden getest.

Op 10 januari werd, zoals gepland, het beton gestort. Daarmee brak er ook een tijd aan dat de vrijwilligers even op adem konden komen want er was heel wat werk verzet tot dat ogenblik. De vloerverwarming kon nu in fasen opgevoerd worden tot de gewenste temperatuur en daarna weer worden afgebouwd.

Na een aantal weken werd begonnen met de aftimmering van de houten wand rondom het podium. Er was immers bijna een meter van de voorkant van het podium verwijderd. Hierdoor is er een groter vloeroppervlak beschikbaar voor gymnastiek en volleybal.

Terwijl de vloer moest drogen werd de kleur van de nieuwe vloer uitgezocht. Ook werd al het houtwerk in de zaal voor een aantal vrijwilligers van een nieuwe verflaag voorzien. Op 12 februari bleek het vochtigheidsgehalte van de vloer nog te hoog. De kachel werd dag en nacht aangezet om het droogproces te bevorderen. Intussen werden de oude donkereiken gordijnroeden vervangen door nieuwe metalen buizen. Hierdoor lijkt het een stuk moderner.

Op 26 februari werd de tweede vochtmeting van de betonvloer gedaan door Braaksma Vloeren en op 2 maart hebben zij de vloer geheel geëgaliseerd.

Op 6 maart werd dan eindelijk begonnen met het aanleggen van de topvloer. Een spannend moment want: Hoe gaat het worden? Passen de kleuren goed bij elkaar?

Op zaterdag 10 maart zijn ze met een groepje vrijwilligers in actie geweest voor NL-Doet en hebben ze de grote zaal schoongemaakt. Er werden kledinghaken in de materialenruimte gehangen zodat de heren volleyballers en de jongens tijdens gym zich daar kunnen omkleden.

Maandagavond 12 maart hadden de dames van de gymnastiek de primeur om van de nieuwe vloer gebruik te mogen maken. Diezelfde week werden de oude stoelen uit de kelder gehaald en voor de laatste keer opgesteld in de zaal voor de cabaretavond.

Voorzitter Aaltje Rispens van Dorpsbelang De Pomp gaf zaterdagavond 17 maart al aan dat ze voor het laatst op de oude stoelen en voor het eerst op de nieuwe vloer zaten. De oude stoelen zijn verkocht aan een organisatie in Amsterdam en zij brengen onze stoelen naar een kerkgemeenschap in Afrika.

Op 19 maart werden 100 nieuwe stoelen geleverd.

Tenslotte werd er begin mei nog een elektrische deur aangebracht zodat ook de materialenruimte afgesloten kan worden.

Om de zaal meer aantrekkelijk te maken voor feestjes en partijen werd door een aantal vrijwilligers een velum hemelstoffering gemaakt en werd er nieuwe verlichting aangeschaft. Hoe dit eruit ziet kon zaterdag met eigen ogen worden bekeken.

Officiële opening

Als Stichtingsbestuur van dorpshuis Het Trefpunt is men geweldig trots op de grote groep enthousiaste vrijwilligers die deze grote klus heeft geklaard. Zonder hun hulp was dit op deze manier niet mogelijk geweest.

Ze hebben er daarom ook voor gekozen om de officiële openingshandeling door twee vrijwilligers te laten uitvoeren. Zij staan symbool voor alle vrijwilligers die hebben meegeholpen en voor de goede onderlinge samenwerking waarmee dit project is uitgevoerd.

Bartel en Freerk mochten hierna symbolisch de verbouwde zaal openen door de deuren op te trekken met een oud klimtouw uit de grote zaal.