Informatieavond

Kollum - Veel belangstelling was er dinsdagavond voor de ontwikkelingen van De Colle en de plannen om een nieuwe impuls te geven aan het culturele leven in Kollum.

Als onderdeel van Campus Kollum krijgt De Colle de beschikking over een geheel nieuw onderkomen, waarin samengewerkt wordt met het Lauwers College, !mpulsPiter Jelles en de bibliotheek. Aan de hand van een maquette, plattegronden en videofilm zijn de aanwezigen geïnformeerd over het nieuwe gebouw en de beschikbare ruimten voor De Colle.

Om een aantrekkelijk programma te kunnen bieden wordt een programmaraad opgericht die wordt ondersteund door klankbordgroepen en vrijwilligers voor diverse uitvoerende taken.

De betrokkenheid liet zich zien in de vele vragen die zijn gesteld en de animo om mee te willen doen. Er zijn nog vacatures beschikbaar. Neem hiervoor of voor meer informatie contact op met Lammert Schotanus, info@saakollum.nl / 0511-453515) of Gerrit Barkmeijer, g.barkmeijer@campuskollum.nl / 06-54793117.