Drie organisaties collecteren voor Oranje Fonds in Dongeradeel

DOKKUM - In Noordoost-Friesland wordt van 22 tot en met 26 mei gecollecteerd voor een socialer Nederland. Met de opbrengsten steunen zij projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden in Friesland. Daarnaast kunnen zij hiermee hun eigen organisaties draaiende houden.

In Nederland zijn veel mensen die om verschillende redenen niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben. Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten zou moeten voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding. Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds Collecte langs de deuren om geld op te halen.

Deelnemende organisaties

Achtkarspelen: Kattenopvang Bastet, Korfbalvereniging It Fean, Stichting Dorpsactiviteiten Gerkesklooster Stroobos.

Dantumadiel: It Waldbeantsje, Stichting Speeltuin De Hege Seis.

Dongeradeel: CGV Wardy Kollum, Kaatsvereniging Alles aan de Hang, Korfbalvereniging De Granaet.

Ferwerderadiel: Stichting Doarpshus Marrum-Westernijtsjerk, Tusken Toer en Terp.

Kollumerland en Nieuwkruisland: CGV Wardy Kollum, Haven in Zicht, MFC "Hústerwâld" te Oudwoude, Paardensportvereniging De Maartenruiters

Opbrengst

Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan een eigen doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor hun doelgroep of hun vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in Friesland. Denk hierbij aan projecten die eenzame mensen koppelen aan een maatje of die mensen met schuldenproblematiek helpen hun financiën weer op de rit te krijgen.

Elke euro goed besteed

Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen volledig besteed aan organisaties en projecten die Nederland socialer maken. Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.