Burgum herdenkt

burgum - Vrijdagavond 4 mei vertrok er om 19.20 uur een stille tocht naar het oorlogsmonument op de begraafplaats bij de Kruiskerk.

Voorop speelden vijf drummers van De Marko's een sobere roffel. Onderweg sloten steeds meer mensen zich aan bij de stille tocht. Bij aankomst bij het monument op de begraafplaats was er een uitvoering van "Abide with me" door de beide Burgumer muziekverenigingen. Net als voorgaande jaren stonden er dit jaar veteranen bij het monument opgesteld.

Na een gedicht van Ilse van der Wal van CBS De Arke en een toespraak van Burgemeester Gebben werd een aantal kransen gelegd. Na de twee minuten stilte, die volgden op 'The Last Post', werd het Wilhelmus gespeeld door de Burgumer muziekverenigingen. Hierna ging de stoet weer terug naar Glinstra State.