Veel belangstelling bij herdenking Soensterdijk

KOLLUMERPOMP - In Kollumerland c.a. was de nationale 4 mei herdenking traditioneel aan de Soensterdijk te Kollumerpomp. Na een stille tocht en enkele liederen hield burgemeester Bearn Bilker zijn toespraak. Een leerling van de basisschool uit Kollumerpomp leest een toepasselijk gedicht voor door Britneij Peter leerling van de Chr. Basisschool de Wegwijzer.

Gedicht: Leven

Ik leefde niet in oorlog en geweld

ken ook geen angst voor bommen en soldaten,

of voor verraders, die hun land vergaten.

Zag nooit een mens door een geweer geveld.

'k Weet uit verhalen die mij zijn verteld

hoe mensen huis en haard moesten verlaten

en lang in concentratiekampen zaten,

door wanhoop en ellende vergezeld.

Ik weet dat velen spoorloos zijn verdwenen.

Zij zaten in 't verzet of waren jood.

Men weet niet waar of hoe zij zijn gedood.

Ik móet wel blijven stilstaan bij diegenen

die sneuvelden: de oorlog is voorbij.

Want door hun offer is mijn leven vrij!

Om twee minuten voor acht werd de Last Post geblazen door Heine Adema, daarna werd er een minuut stilte in acht genomen. Na de minuut stilte werden de kransen en bloemen gelegd door Burgemeester B. Bilker en echtgenote, Ebele Douma en Lukas Holtsema dragen de krans naar boven. De Stichting Friesland 1940-1945, de Bond van Wapenbroeders, familieleden van mensen in het verzet 1940-1945, het Oranje comité Kollum en Vereniging Plaatselijk Belang Kollum met leerlingen van de basisscholen uit Kollum

De muzikale leiding was in handen van Christelijke Muziekvereniging Munnekezijl verzorgt de begeleiding van het volkslied en spelen een toepasselijk lied/koraal.