Subsidie voor dorpsplein Kollumerpomp

Kollumerpomp - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. heeft besloten een bijdrage van € 5.000 beschikbaar te stellen aan de schoolcommissie Kollumerpomp. Het geld is bestemd voor het realiseren van een dorpsplein in Kollumerpomp. De bijdrage wordt gefinancierd uit het leefbaarheidsbudget 2017.