Voorlichtingsavond Broodfonds in de Colle

Kollum - Rotary Club Lauwersland houdt in samenwerking met De BroodFonds Makers op maandag 14 mei in de Colle te Kollum een voorlichtingsbijeenkomst over broodfondsen. De broodfondsen zijn de laatste tijd veel in de publiciteit, maar wat is het eigenlijk?

Een broodfonds is een groep ondernemers (25-50 personen) die elkaar steunen wanneer één van hen arbeidsongeschikt wordt. Het Broodfonds werkt volgens het schenkkring principe. Dat betekent dat iedere deelnemer van een broodfondsgroep een eigen broodfondsrekening opent. Op deze rekening wordt de maandelijkse inleg gestort. Wanneer iemands inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, krijgt hij van de andere deelnemers maandelijks een bedrag geschonken. Vanaf een maand na het begin van de ziekte kun je schenkingen ontvangen. De deelnemers kiezen bij aanvang de hoogte van de te ontvangen schenking bij ziekte. Dit is gerelateerd aan je netto bedrijfswinst en het inkomen dat je maandelijks nodig hebt. Er kan gekozen worden uit verschillende niveaus. Hoe hoger de te ontvangen schenking, hoe hoger de maandelijkse inleg. Alle deelnemers verplichten zich samen tot het betalen van de schenking aan een deelnemer die ziek is geworden.
Op dit moment zijn er al meer dan 340 broodfondsgroepen met totaal meer dan 15000 deelnemers.

Ben je een zelfstandige en kom je uit Achtkarspelen, Oost- Dantumadeel of Kollumerland? Kom langs! Je krijgt deze avond alle informatie over het Broodfonds en er is ruim gelegenheid voor het stellen van je vragen.

Er zal ook gelegenheid zijn om kennis te maken met andere geïnteresseerden. Misschien kom je mensen tegen uit je netwerk of omgeving. Bij voldoende belangstelling ontstaat op deze avond (of een volgende) een nieuw broodfonds.

Voor meer informatie en inschrijven zie www.bflauwersland.nl