Zege duo Boomsma-Speelman bij BridgeClub Buitenpost

Buitenpost - Leden van BridgeClub Buitenpost hebben 6 december een ronde voor de donderdagavondcompetitie gespeeld.

De resultaten luiden als volgt:

A-lijn: 1. Marion Boomsma & Henk Speelman 62,08%; 2/3. Froukje Sikkema & Ella van der Wal / Henny Balk & Dick-Jan van Enthoven 55,83%.

B-lijn: 1. Fre Bootsma & Dinie Vreeken 68,75%; 2. Jitze van der Zwaag & Jille Kuipers 63,33%; 3. Karel Maurits & Elly Kramer 52,50%.

C-lijn: 1. Diete Riemersma & Marga Boersma 63,54%; 2. Aiso Lycklama a Nijeholt & Jan Boersma 60,42%; 3/4. Ans van der Tempel & Sietse de Jong / Tamme en Wiep Storteboom 51,04%.