Wierum herdenkt vissersramp 1893

Wierum - Ter nagedachtenis aan de 22 Wierumer vissers die hun leven verloren op 1 december 1893 is zaterdag een kranslegging geweest bij het monument op de zeedijk.

Het monument, halverwege de dijk, herinnert aan de sneeuwstorm waarbij 125 jaar geleden de 22 vissers op zee om het leven kwamen. Dertien van de zeventien schepen die waren uitgevaren, vergingen en 22 vissers werden door de hoge golven verzwolgen en verdronken. Een paar schepen die op het strand van Ameland werden geworpen overleefden de storm. De kranslegging werd verzorgd door Wieke Boltjes en Pietje Talma. Daarnaast waren er kransen van de begrafenisvereniging en de huidige vissers van Wierum. De herdenking was niet alleen voor de duistere bladzijde in de geschiedenis maar ook om stil te staan bij vissers die later het leven lieten op zee.

In 1994 werden ook de namen van Dirk Boltjes en Jan Harmen Talma in de steen gebeiteld die in zee omkwamen. Het bestuur van het dorpsbelang organiseerde na de kranslegging een bijeenkomst in het dorpshuis. Dominee B.G. Keizer en Doetie Prins stonden stil bij deze zwarte periode.

De muzikale omlijsting van deze waardige herdenking werd voor deze gelegenheid verzorgd door een combinatie van het popkoor en shantykoor uit Wierum.