Klaas Antuma voor ChristenUnie op kandidatenlijst Wetterskip

Buitenpost - De algemene ledenvergadering van de ChristenUnie Fryslân heeft donderdag de kandidatenlijsten vastgesteld voor de Statenverkiezingen en de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân in maart 2019. Buitenposter Klaas Antuma is in beeld voor een bestuursfunctie het Wetterskip.

De leden gingen unaniem akkoord met de kandidatenlijsten zoals deze door het bestuur waren voorgedragen. Bestuursvoorzitter Margo de Vries gaf aan dat zowel het bestuur als de kandidaten zich gesterkt weten door dit unanieme besluit. ,,We hebben twee mooie en evenwichtige lijsten kunnen samenstellen, waarbij we ervaring en nieuw elan goed met elkaar hebben kunnen combineren”, aldus mevrouw De Vries.

Eerder was de voordracht van de top van beide lijsten al bekend gemaakt. Wiebo de Vries (Donkerbroek), de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten, werd als lijsttrekker kozen. Op de nummers twee tot en met vijf staan respectievelijk Matthijs de Vries (Leeuwarden), Dennis de Calonne (Drachten), Lieuwe van der Pol (Woudsend) en Richard Klerks (Beetsterzwaag).

De CU-lijst voor het Wetterskip wordt aangevoerd door Egbert Berenst (Drachten), die momenteel namens de ChristenUnie in het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân zit. Op de nummers 2 en 3 staan respectievelijk Dirk-Jan Kuiken (Leeuwarden) en Klaas Antuma (Buitenpost).

Tijdens de ledenvergadering gaven de beide lijsttrekkers een korte introductie van de belangrijkste punten die in de programma’s worden opgenomen. ,,Wij zetten ons in voor een Waardevol Fryslân”, aldus De Vries. ,,We hebben oog voor sterke regio’s, een samenleving waarin iedereen meetelt en een goed rentmeesterschap over onze schepping.”

Rentmeesterschap vraagt een actieve opstelling in het omgaan met de ruimte en landschap, aldus Berenst. ,,Dus kiest de ChristenUnie voor actieve aanpak van de veenweidenproblematiek samen en met de boeren. Voor ons de meest volwaardige partners.”

De lijsttrekkers Wiebo de Vries en Egbert Berenst zijn zich daarbij bewust van de moeilijkheidsfactor. ,,Dat wordt een stevige opgave die we graag met elkaar aangaan. Dat geldt zowel voor de provincie als het Wetterskip.”