Opening IJsfontein Dokkum op 22 februari 2019

DOKKUM - De IJsfontein in Dokkum is helemaal klaar op 22 februari 2019. De elfde en laatste fontein van het project 11fountains stond eerst in de planning eind 2018 klaar te zijn. Vanwege het complexe werk dat de IJsfontein met zich meebrengt, is er echter meer tijd nodig.

Het proces om het unieke en innovatieve concept van kunstenares Birthe Leemeijer om te zetten in een technisch ontwerp bleek een tijdrovende klus. In september was het technische ontwerp gereed. Ook het productieproces kent nu volgens gedeputeerde Sietske Poepjes de nodige moeilijkheden: “Presys plenne wie dreech, om’t dit in unike en tige krekte put is. Dochs hopen we derop dat we de fontein noch dit jier opleverje koene. De makkers fan de fontein wurken hurd en makken sichtber grutte foarderings. Mar it is ambachtswurk en kwaliteit is bepalend om de fontein goed funksjonearje te litten. De fontein komt der absolút, mar justjes letter as dat we mei-inoar hope hiene.”

De IJsfontein komt te staan op de Markt in Dokkum. Dit plein kreeg het afgelopen jaar al een nieuwe inrichting. De markt is op een bijzondere manier verbonden met de ijsfontein. Met de komst van de IJsfontein is ook de Markt helemaal klaar. De voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van de fontein zijn inmiddels gestart. De fontein in Dokkum is straks de eerste ijsfontein in de wereld.

11fountains

11fountains is een project van Leeuwarden-Fryslân 2018. Van de elf Friese steden staan er nu in tien steden fonteinen. Verschillende internationale kunstenaars ontwierpen de fonteinen. In 2017 namen de provincie en gemeenten het project onder hun hoede en brachten de fonteinen tot daadwerkelijke uitvoering. Op 18 mei 2018 gingen de tien fonteinen in werking. De IJsfontein in Dokkum maakt het elftal compleet.