Collectanten Brandwondenstichting Drogeham in zonnetje gezet

Drogeham - Al meer dan dertig jaar gaan in Drogeham vrijwilligers op pad om te collecteren voor de Brandwondenstichting. De organisator mag al jaren rekenen op een vaste groep van collectanten, waaronder leden van de brandweergroep Drogeham. De waardering hiervoor is groot.

In de brandweerkazerne in Drogeham werden de collectanten die zich al meer dan 10, 15, 20, 25 of zelfs 30 jaar inzetten daarom in het zonnetje gezet. Namens de Nederlandse Brandwondenstichting was Feikje Veen aanwezig. Zij hield  een interessant verhaal over hoe te handelen bij brandwonden, wat voor impact brandwonden kunnen hebben op het dagelijks leven van mensen en wat de Brandwondenstichting hierin kan betekenen. Ook kregen de aanwezigen door middel van een filmpje een inkijkje in Brandwondencentrum Groningen.

Jaarlijks is er veel geld nodig voor begeleiding en nazorg van slachtoffers met brandwonden. De stichting wordt niet gesubsidieerd en is geheel afhankelijk van giften. Feikje Veen gaf aan veel waardering te hebben en blij te zijn met de grote groep enthousiaste vrijwilligers van Drogeham die al jaren collecteert.

Op de foto de jubilarissen met de blusgroep van Drogeham. Dertig jaar of meer gecollecteerd hebben Albert de Vries, Cor Annema, Grietje van der Wiel en Pietje de Jong. 25 jaar of meer: Appie Alma, Hilda de Vries en Tjitske Huisma. Twintig jaar of meer: Halbe & Dineke van der Weij, Steffelien Hamstra en Ulbe Dijkstra. Meer dan vijftien jaar: Allard van der Wal, Anita Tabak, Cor Hamstra en Gepke Donker. Tien jaar en meer: Jappie Hoogsteen, Jellie Tabak en Lonneke Reitsma.