Van Historische Terp naar Terp fan de Takomst

BLIJE - In Blije is zaterdagmiddag de wandel- en fietsroute in het project Van Historische Terp naar Terp fan de Takomst geopend. De route van Hegebeintum via Blije naar de zeedijk is heen en terug ongeveer 10 kilometer lang. Onderweg werden negen windvanen met panelen onthuld die symbool staan voor de ontwikkeling van dit gebied. Het idee van de Terp fan de Takomst in het buitendijks gebied ontstond al in 2011. Inmiddels is Blije het met It Fryske Gea eens over de plaats waar de terp mag komen en als de financiering volgend jaar rond is, kan er gebouwd worden. Blije wil daarvoor de ‘klaai werom’ die lang geleden als vruchtbare terpgrond werd verkocht om arme gronden elders te verrijken. Zaterdag organiseerde de projectgroep van dorpsbelang in samenwerking met het waddenproject Sense of Place de aftrap. Dorpsbewoners jong en oud brachten in gezelschap van onder meer burgemeester Wil van den Berg in optocht lopend en met paard en wagen symbolisch de eerste terpgrond in kruiwagens en emmers van Hegebeintum naar achter de zeedijk en plantten op die plaats alvast een dorpsvlag. Na afloop was er in het dorp een stamppot en muziek om het heugelijke feit te vieren.

Dinsdag meer in onze krant over de start.

Foto’s: Bram Buruma